top of page

Algemene voorwaarden

Uitgegeven met ingang van januari 2024

 

Service voorwaarden

“Unauthorized use of any of these images is very, very, very Bad Karma” – Alexandra Valenti


Deze website en bijbehorende elektronische communicatie wordt beheerd door en is eigendom van Kim Booij Photography, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Kim Booij uit Nederland.

 

Kim Booij en haar partners of gelieerde ondernemingen bieden de inhoud op deze website uitsluitend aan op basis de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

Acceptatie van voorwaarden


Toegang tot de website is afhankelijk van aanvaarding en naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website worden de gebruiksvoorwaarden zoals deze hier staan vermeld impliciet akkoord verklaard.

 

Ons privacy beleid is terug te vinden via deze link. Daarin staat ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw informatie beschreven.


Gebruikersovereenkomst


Door gebruik te maken van deze website wordt ons mogelijk informatie over de gebruiker dan wel andere zaken verschaft. Deze website is niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar en Kim Booij Photography verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers jonger dan 16 jaar. Het is dergelijke gebruikers uitdrukkelijk verboden hun persoonlijk identificeerbare informatie aan ons te verstrekken, tenzij er een toestemmingsverklaring van een ouder of gezaghebbende ondertekend is. Middels een toestemmingsverklaring ondertekend door een ouder of gezaghebbende wordt er ingestemd met hetgeen hierboven is beschreven en eveneens voor overige partijen wordt gehanteerd.

 

Alle informatie die door dergelijke gebruikers wordt ingediend, zal niet bewust door ons worden gebruikt, gepost of bewaard.

 

Auteursrechten

 

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, iconen en advertenties, inclusief de selectie en opstelling daarvan, is eigendom van of in licentie gegeven aan Kim Booij, haar leveranciers of licentiegevers, tenzij dit nadrukkelijk anders aangegeven.

 

De inhoud wordt beschermd door de internationale wetten op het gebied van auteursrechten en handelsmerken. Zodra de inhoud is gepubliceerd, mag de ze niet worden gebruikt, gekopieerd , gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedistribueerd, dan wel ge-upload naar een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kim Booij of de juiste leverancier of licentiegever van Kim Booij, behalve in overeenstemming met Kim Booij.

 

Onder de strikte voorwaarde dat alle inhoud intact en in dezelfde vorm wordt behouden als gepresenteerd op deze website (inclusief maar niet beperkt tot alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen en alle advertenties), mag die inhoud worden gedownload en bekeken met een industriestandaard webbrowser voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Als internetdienst en/of toegangsprovider, wordt de inhoud geleverd aan de abonnee.

 

De website mag niet worden gebruikt op een manier of voor enig ander doel dat onwettig is of op een manier die in strijd is met enig recht van Kim Booij of een gelieerde onderneming dan wel op een manier die verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden. Geen enkel deel van het materiaal op deze site mag worden gebruikt om eigen publicaties, internetsites of andere distributiemiddelen op te zetten, te onderhouden of aan te bieden. Noch mag enig deel van het materiaal van deze site worden gebruikt om te helpen bij het opzetten, onderhouden of aanbieden van eigen publicaties, internetsites of andere distributiemiddelen.

 

De beelden van Kim Booij mogen evenwel worden ingezet op eigen social media-kanalen, mits er te allen tijde een naamsvermelding wordt geplaatst van Kim Booij onder de gebruikte beelden. Daarnaast dienen de hashtags #kimbooij of @kimbooijphotography onder de gebruikte beelden te worden vermeld.

 

Handelsmerken


Alle andere handelsmerken die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Kim Booij en anderen. Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of gebruiksrecht van enig handelsmerk dat op de website wordt weergegeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kim Booij of van een derde partij.

 

Advertenties en links naar websites van derden

 

De website kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar internetsites die door derden worden beheerd. Deze gelinkte websites vallen niet onder de controle van Kim Booij en Kim Booij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte websites of enige hyperlink op een gelinkte website. Kim Booij biedt deze hyperlinks uitsluitend aan uit oogpunt van gemak voor de gebruikers van haar website. Het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring van de gelinkte website door Kim Booij of haar dochterondernemingen. Een link naar een dergelijke website volgen, geschiedt derhalve geheel op eigen risico.

 

De website kan ook advertenties van derden bevatten (inclusief, maar niet beperkt tot, pop-up/pop-under-advertenties, banneradvertenties, knopadvertenties, torenadvertenties en tekst), die ingesloten hyperlinks kunnen bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Alle advertenties van derden (inclusief ingebedde hyperlinks) worden betaald door de relevante derde partij en zijn geen aanbevelingen of goedkeuringen door Kim Booij of aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid


Kim Booij sluit geen niet-uitsluitbare rechten uit, maar sluit wel alle andere voorwaarden en garanties uit die worden geïmpliceerd door gewoonte, wetgeving of statuten. Behalve zoals bepaald door de niet-uitsluitbare rechten:

 

Alle inhoud en functionaliteit wordt geleverd “in de huidige staat” en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

 

Kim Booij en haar partners wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

 

Kim Booij garandeert niet dat de informatie of functies in enige inhoud, of toegang tot de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dan wel dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd. Kim Booij garandeert evenmin dat de website of de server die de inhoud opslaat en naar de gebruiker verzendt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

 

Kim Booij geeft geen garantie of doet geen uitspraken over toegang, of de resultaten van toegang tot, de website (inclusief gerelateerde of gelinkte websites) of enige inhoud in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

 

Kim Booij fotografeert en gebruikt beelden van kinderen jonger dan 16 jaar, waarvoor toestemming is gegeven door ouders of een gezaghebbende, middels een ondertekende toestemmingsverklaring.

 

Vergoeding


De gebruiker stemt ermee in om Kim Booij, haar partners, directeuren, werknemers en gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of aansprakelijkheden, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit, of waarvan wordt beweerd dat ze het gevolg zijn van overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Kim Booij, Fotografie Nederland

bottom of page